Gala Judo 2012 Rybnik

Transmisja na żywo przy użyciu trzech kamer

z transmisją obrazu na telebim w Teatrze ziemi rybnickiej,  21 grudzień 2013r.