Nasza historia

Powstał kolejny film pełnometrażowy pt. „U stóp Szarloty”, który został zrealizowany przez nas w współpracy z Związekiem Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej Hufca Rydułtowy. W filmie wystąpiło około 100 mieszkańców Rydułtów. Na udział zdecydowali się również oficjele, w tym burmistrz Kornelia Newy, która gra zarazem babcię Hanki i panią burmistrz. Film trwa 1,5 godziny. Pierwszy klaps na planie padł na początku grudnia 2010 roku podczas jarmarku.

 

 

 

Wielkim sukcesem okazał się projekt "Głębia", to projekt muzyczny, który został stworzony na potrzeby Kompanii Węglowej S.A.. Założeniem było zrealizowanie piosenki, która promowałaby bezpieczną pracę w górnictwie. Pierwszy utwór powstałego wówczas do potrzeb projektu zespołu z liderem Dawidem Klimankiem (twórca tekstów i muzyki) pt. „Bezpieczna Praca" powstał dla górników i dla ludzi pracujących na kopalniach, po to, aby skłonić ich do refleksji nad przestrzeganiem sztywnych, rygorystycznych aczkolwiek skutecznych i stworzonych dla dobra pracownika przepisów BHP.

Kolejna pełnometrażowa fabuła „Pokonać siebie” tocząca się w środowisku judoków zrealizowało nasze studio przy dużym zaangażowaniu dzieci, rodziców jak i sztabowi szkoleniowemu KS Polonia Rybnik. Przez plan przewinęło się 800 osób! Film stworzyła paczka dobrych znajomych, których dzieci od lat trenują judo w Polonii Rybnik. Oprócz reżysera trzon ekipy tworzyli Izabela Kukuczka, współautorka scenariusza, Aleksander Wala, kierownik produkcji i Grzegorz Kukuczka, dźwiękowiec, prywatnie mąż pani Izy.

Rydwany węgla – to pierwsza taka produkcja wykonana przez nas. Miało być 10 minut dokumentalnego filmu o dwustuletniej historii kopalni Rydułtowy - Anna. Wyszło prawie półtorej godziny fabularyzowanej wersji z całym sztabem aktorów - amatorów. Scenariusz filmu był tworzony od czerwca 2006 roku w dwóch etapach, najpierw jako tekst historyczny, którego opracowaniem zajął się Leszek Tytko oraz częściowo Jan Krasiński. Natomiast scenariusz filmu jak i scenopis wraz z dialogami opracowali Bogusław Porwoł, Wojciech Szymiczek oraz Krzysztof Laszczyński.

Powstał pierwszy film szkoleniowy zrealizowany do Kompani Węglowej S.A. pt. „Ocena ryzyka zawodowego”. W tym również roku wzięliśmy czynny udział w tworzeniu konkursu „Pracuję Bezpiecznie” organizowanym w Kompanii Węglowej S.A.. na który to powstała kolejna seria filmów BHP. Konkurs „Pracuję bezpiecznie” miał i ma za zadanie angażować wszystkie grupy zawodowe pracowników do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powstał pierwszy film dokumentalny zrealizowany do klubu Polonia Rybnik pt. „Dziadek i jego historia judo”.

Zakupiliśmy pierwszy mikser do montażu filmów oraz pierwszy komputer.

 

Pierwsze nagrane wesele. Znajomi Asia i Adam. Poprosili bo wiedzieli, że zacząłem bawić się filmowaniem. Chciałem zobaczyć jak to wyjdzie i czy ludzie będą zainteresowani moimi materiałami.