VI Bielskie Sympozjum naukowe 13-14 października 2011

Bielskie sympozium naukowe i transmisja na żywo z sześciu kamer

Transmisja na żywo przy użyciu sześciu kamer z transmisją obrazu na telebim z Sześć operacji, dwudniowego sympozjum naukowego.Transmitowane na żywo operacje oglądało na telebimach 250 specjalistów z Polski i krajów ościennych.