Sympozjum Uszkodzenia chrzęstno-kostne stawu skokowo-goleniowego aktualne koncepcje lecznicze. Klinika św. Łukasza w Bielsku-Białej 4-6 Październik 2010

Transmisja na żywo przy użyciu czterech kamer z transmisją obrazu na telebim. Sympozjum spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem realizowany obraz oglądało 300 lekarzy i rehabilitantów na Sali konferencyjnej Hotelu Vienna w Bielsku Białej.