Filmy szkoleniowe, kwiecień-wrzesień 2004

Rozpoczynamy zdjęcia do filmów szkoleniowych zrealizowanych w ramach współpracy z Kompanią Węglową S.A., Biurem Zarządzania Bezpieczeństwem.