Głębia - "Białe Dłonie"

"Głębia" to projekt muzyczny, który został stworzony na potrzeby Kompanii Węglowej S.A. Założeniem było zrealizowanie piosenki, która promowałaby bezpieczną pracę w górnictwie.