2004

Powstał pierwszy film szkoleniowy zrealizowany do Kompani Węglowej S.A. pt. „Ocena ryzyka zawodowego”. W tym również roku wzięliśmy czynny udział w tworzeniu konkursu „Pracuję Bezpiecznie” organizowanym w Kompanii Węglowej S.A.. na który to powstała kolejna seria filmów BHP. Konkurs „Pracuję bezpiecznie” miał i ma za zadanie angażować wszystkie grupy zawodowe pracowników do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.